Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Visszaküldési feltételek és garancia

Visszavásárlási és Pénz visszafizetési garancia!
Az pehelyesalom.hu csapata megérti, hogy Ön fenntartással rendel meg online egy olyan terméket, ami meghatározó eleme lesz hálószobájának, mind használati, mind esztétikai szempontból. Nyilván Önben is megvan az igény arra, hogy megnézzen, megérintsen egy olyan terméket, amivel nap mint nap együtt fog élni.

Fontos tudnivaló, hogy higiéniai okok miatt csak akkor van erre lehetőség ha a termék nem került használatba semmilyen formában. Használt higiéniai terméket nem áll módukban cserélni, vagy visszavásárolni, erre vonatkozó jogszabály lentebb olvasható!

Ezért 14 napos pénz visszafizetési garanciát vállalunk minden nálunk vásárolt termékre, ami azt jelenti, hogy Önnek lehetősége van a megrendelt terméket otthonában megnézni, és amennyiben az nem felel meg az előzetes elképzeléseinek, vagy elvárásainak, 14 napon belül kicseréljük, vagy a teljes vételárat megtérítjük. Csere vagy visszaszállítás esetén az új termék kiszállításakor 1.800 Ft szállítási díjat szamítunk fel. A pénz visszafizetési garancia részletes feltételeiről alább olvashat.

Amennyiben élni kíván elállási jogával, arra kérjük Önt, hogy azt az érintett termékek állapotának megóvása érdekében minél előbb tegye meg.
A 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 25§ kimondja, hogy „A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
A 29§ értelmében azonban a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alól kivételt képez az e) pont szerint „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.” Ennek értelmében az ALL-FEDER Kft. nem köteles visszavásárolni használt terméket vagy kicserélni, még akkor sem ha annak reklamációja 14 napon belül megtörtént. Ez alól kivételt képeznek azon használt termékek, amellyel szemben minőségi kifogással élhet a fogyasztó. Tovább a szándésok rongálás esetén is megtagadhatjuk a termék visszavételét, mint a termék kivágása, szétbontása!

Elállás gyakorlása postai úton

ALL-FEDER KFT. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 59.

(Kérjük, a dobozt jelölje meg a következővel: „vásárlástól elállás” ezzel segítve kollégánkat, hogy ügyét soron kívül kezelje. )

A visszaküldés költsége a vevőt terheli!

A TERMÉKET ABBAN AZ ESETBEN TUDJUK VISSZAFIZETNI, HA MEGGYŐZŐDTÜNK, HOGY A TERMÉKEK NEM KERÜLTEK HASZNÁLATBA ÉS MINDEN JELZETT VISSZAKÜLDÉSSEL KAPCSOLATOS TERMÉK JELEN VAN! MÁS ESETBEN VISSZÁRUZZUK A TERMÉKEKET!

A küldeményt semmiképp se küldje vissza utánvéttel, a visszajáró vételárat megadott számlaszámra utaljuk vissza! Dolgozóink nem tudják átvenni az utánvétes csomagokat!

A kicsomagolásnál videós felvételt is alkalmazhatunk az esetleges jogviták elkerülése végett!

Elállás gyakorlása e-mailben

Elállási szándékát jelezheti a következő elektronikus levélben küldött címen is: info@pehelyesalom.hu vagy pehelyesalom@gmail.com

Kérjük, hogy levelében jelölje meg a következőket:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére a következő vevőszámmal kiadott megrendelés
tekintetében:

A termék/ek átvételének időpontja:

A vásárló (k) neve:

A vásárló (k) címe:

Dátum:

Kérjük, hogy elektronikus levelét arról a címről küldje, amellyel regisztrált áruházunkban.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített
valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási költséget A visszatérítés során, az eredeti ügyletsorán alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk,
kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem
terheli.

A termék visszajuttatása

A termék visszajuttatásának költségeit a vásárlót terhelik. Emellett a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a távollévők szerződéskötése nyomán felmerült és kifizetett összeg visszafizetését, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.